Turčianske noviny číslo 5 - Dedina verzus podnikateľ

18.03.2012 20:16

 

Stiahnuť článok z Turčianskych novín číslo 5 - Dedina verzus podnikateľ vo formáte ".pdf"

Vážená redakcia,

som znepokojená a pohoršená príspevkom Dedina verzus podnikateľ, uverejneným v  Turčianskych novinách číslo 5 a to hlavne tým ako ste vyzdvihli nepodložené tvrdenia p.Ruttkaya a preto, že ja resp. my sme tá "osoba, ktorá si nedávno za farmou postavila dom".

Žiadam Vás aby ste nám ako členom Neformálneho združenia obyvateľov Podhradia dali možnosť sa k tejto kauze verejne vyjadriť v nasledujúcom čísle. Ak budete chcieť k môjmu/nášmu vyjadreniu názor pána Ruttkaya, žiadajte oponovanie platnými dokladmi, alebo za každým jeho nepodloženým tvrdením napíšte poznámku redakcie - tvrdenie relevantne nepodložil !!! Vašim článkom ste urazili obyvateľov Podhradia a nechali ste na nás hádzať špinu bez jediného dôkazu, že pán Ruttkay hovorí pravdu. Ale poďme popriadku podľa zverejneného článku.- Už v názve je smiešne vyjadrenie: Aký nájomník? Vieme, že sa pánovi R. podarilo presvedčiť malú hŕstku majiteľov jednotlivých podielov pozemkov, aby mu svoj podiel prenajali. Uistil ich, že tam bude chovať naďalej jatočný dobytok, ovce...  a nie sliepky. Máme dôvodné podozrenie, že po dojednaní "smiešnej" ceny nájmu podvrhli ľuďom originál zmluvy, kde bol text doplnený o chov sliepok. Podstatné je, že nemá nárok užívať naše pozemky bez súhlasu 100% majiteľov pozemkov a ani zďaleka nemá súhlas nadpolovičnej väčšiny majiteľov pozemkov, ako vo vašom článku tvrdí! Len my - osoba ktorá si nedávno postavila za farmou dom, tam máme 4700 m2 pozemku! Zdá sa Vám to málo ?! A ešte taká maličkosť, že 1/4 budovy kde prevádzkuje nepovolený chov je práve na tomto  našom pozemku. Nemá od nás písomné povolenie ani ústny súhlas. Naproti tomu má od nás na stole písomnú výzvu z júla 2011 na odstránenie "čiernej" stavby a nezasahovanie do vlastníckeho práva. Konkrétne sme žiadali bezodkladné odstránenie plotu a stavby z nášho pozemku! Tým sa vám asi nepochválil, lebo na to dodnes nereagoval. Ochotne vám to doložíme aj s doručenkou, že tento dokument existuje a že ho prevzal. Vlastníctvo vieme doložiť katastrálnou mapou a listom vlastníctva bez ťarchy. ON nemá nič, žiadne väčšiny ani menšiny súhlasných stanovísk majiteľov pozemkov a ani žiadny pozemok mu nepatrí.

- Zveľadil chátrajúce budovy - áno, ale bez stavebného povolenia, ktoré spoločnosťou vykonané úpravy vyžadovali - potvrdil to aj Krajský stavebný úrad - doklady nemá problém starosta okamžite predložiť - doťahovanie ohľadom stavebného konania trvá už 3 roky...

- Spustil chov - bez jedného jediného povolenia - ak vám nejaké predloží, tak máme dôvodné podozrenie že nie sú platné, prípadne sú platné na iné povolené farmy...

- Pracovné príležitosti - aké? Spýtajte sa zamestnancov, ktorý majú v pracovnej náplni starostlivosť o slepačiu farmu, prípadne likvidáciu úhynu ako sú spokojní so svojim zamestnávateľom spoločnosťou FARMAVET s.r.o. Predpokladám, že takých zamestnancov ani nenájdete, pravdepodobne ich v evidencii ani nemá.

- Šikanujú nás ...- Kto koho šikanuje, utláča, klame a v neposlednom rade otravuje smradom z nepovoleného chovu kureniec? Už podľa fotografie, ktorú ste zverejnili, je farma kapacitne preplnená, v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o počte na ktorý chce povolenie a to je do 40 tisíc kusov. Máme dôvodné podozrenie, že ich je tam minimálne dvojnásobný počet. Opakujem sa, ale musím BEZ POVOLENÍ !!!!

- Výhrady obce  a družstva - Postavenie starostu v družstve - len prokúra. Ale k tomuto vám určite podal uspokojivé vysvetlenie starosta obce a zakladatelia družstva. Len pre informáciu - družstvo chová a chce chovať hovädzí dobytok a nemá ambície chovať kurence.

- Osoba vstupujúca do kauzy, ktorá prednedávnom postavila za farmou dom. Podľa p.R. je prednedávnom štyri roky dozadu a to tu toľko bývame. Stavebné povolenie sme dostali 29.5.2007. So stavbou sme začali ako slušný občania až po  vydaní právoplatnosti rozhodnutia t.j. 29.6.2007 a na svojom vlastnom pozemku. Ak máte aspoň trošku predstavu, čo obnáša vybavenie stavebného povolenia a že to nie je záležitosť niekoľkých dní, u nás konkrétne to bolo niekoľko rokov. Takže my sme tu boli dávno predtým ako sa pán Ruttkay rozhodol za každú cenu v Podhradí podnikať.

- Chceme vás ešte upozorniť, že regionálna veterinárna správa v posledných dňoch vykonala kontrolu na tejto farme a zistila aj nesprávne nakladanie s uhynutou hydinou - nepoužíva žiadne kafilérky, hádže uhynuté zvieratá do sudov a potom ...nikto nevie kam.

- Ak vás bude aj ďalej zaujímať táto kauza, tak okolo 15.-17.2. sa uskutoční prvý nezákonný, nepovolený vývoz odchovaných kureniec na predaj. Viete si predstaviť v konečnom dôsledku tie daňové úniky? Skúste si prepočítať podľa predpokladaného počtu sliepok a predpokladanej ceny za kus (pripadne kilo živej váhy), koľko to je pri jednom vývoze. A kam vyrobený produkt smeruje ???
Na otázky termínu a cieľa plánovaného vývozu vám určite odpovie pán Ruttkay, tak ako vám ochotne odpovedal na všetky ostatné otázky. Keby náhodou nie, tak vám na tieto otázky odpovie MVDr. Lukáč z RVPS Martin.

- Z dôvodu uvedených skutočností vás žiadame, aby ste túto záležitosť uviedli na pravú mieru a tým očistili meno občanov Podhradia a pomohli nám bojovať proti nelegálnemu podnikaniu, nespravodlivosti a klamstvám z úst zástupcov spoločnosti Farmavet s.r.o..

- Náš pán starosta je spokojný s tým, že ste na konci článku napísali, že referendum bolo platné, lebo ste si zásady a podmienky uskutočnenia referenda, kedy je platné, zistili.
Mne však z toho vychádza, že naše tvrdenia ste si preverili a tvrdenia konateľa spoločnosti Farmavet s.r.o. nie. Globálne konateľ farmavetu vyšiel z tohto článku ako šikanovaný podnikateľ bojujúci proti kríze zabezpečovaním údajne vysokej zamestnanosti, ako samozvaný najväčší zamestnávateľ v obci. Ak sa proti kríze bojuje nezákonnými prostriedkami ako je nepovolená prevádzka a na nej nezákonné zamestnávanie jedného človeka, tak potom je toto modelový príklad pre ostatných slušných podnikateľov.

- My sme šikanovaní a terorizovaní spoločnosťou Farmavet, ktorá ignoruje zákony ako aj naše vlastnícke práva zakotvené v Ústave SR !!!
A nie len to. Je nám vyhrážané cez tretie osoby...

Uvedené dôvodné podozrenia sme už prednedávnom podali na Generálnu prokuratúru v Martine a v Bratislave. Uznajte, že takéto vážne podnety by sme nepodávali, keby sme si neboli istí, že máme pravdu !!!!

Chceme PRAVDU zverejniť aj preto, že uvedené problémy majú aj v iných okolitých obciach kde už farmy fungujú - nech sa ľudia neboja bojovať.

S pozdravom

Diana Koškárová
člen Neformálneho združenia občanov Podhradia