Video na zamyslenie: Nenásytnosť ľudí

20.11.2013 14:05

Nasledujúce video ukazuje realitu priemyslu na chov a spracovanie mäsa, ktorý v honbe za uspokojením neutíchajúceho dopytu miliárd ľudí nepozná hraníc. Humánnosť, morálka a úcta k prírode pritom ide úplne stranou.